Coins Secrets op Instagram
Coins Secrets op Facebook
Coins Secrets op Twitter
Coins Secrets op Pinterest
RSS Coin Secret - Nieuwe huizen
 
 • Menu
 • Zoek een vakantiehuis

Wie zijn wij

Coin Secret is een agentuur gespecialiseerd in de verhuur van vakantiehuizen.

Coin Secret
SAS ANAKA kapitaal 51 000 €
55, rue des Clastres - BP 2 - 84320 Entraigues sur la Sorgue - Frankrik

Het bedrijf met een kapitaal van 51 000 Euros is ingeschreven bij het : Répertoire du Commerce et des Sociétés d'Avignon onder nummer : 490 214 400

Nummer TVA : FR22490214400
Nummer SIRET : 490 214 400 00031
APE : 703A
 
In bezit van licenties voor transacties en beheer : n° CPI 8401 2016 000 011 374, afgegeven door de Préfecture du Vaucluse.
Financiële garantie door AXA FRANCE IARD onder no 10634631204 voor een bedrag van 110.000 Euros voor transacties en 500.000 Euros voor beheer.
Professionele aansprakelijkheidsverzekering bij AXA FRANCE IARD, polis n°: 10574415604.

Activiteit agentuur onderhevig aan de wet n°70-9 du 2 janvier 1970, genaamd "loi Hoguet" an applicatie n°72-678 van 20 Juli 1972

Telefoonnummer : +33 (0)4 90 48 00 20

E Mail adres : contact [arobase] coinsecret.com

Directeur : Madame Anna Bourdon

Provider website : OVH
Zetel : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrik - Telefoonnummer : +33 (0) 820 698 765.

Algemene gebruiksvoorwaarden

persoonlijke gegevensbeleid

Welke privacybescherming?

Het bedrijf ANAKA hecht het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens uw navigatie op onze website.

Het bedrijf ANAKA voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals herzien door de wet van 2018-493 van 20 juni 2018 en de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RGPD).

"Wij": het bedrijf ANAKA
"U": de klant

1. Welke gegevens worden verzameld en waarom?

Als onderdeel van ons serviceaanbod kunnen we via onze website veel gegevens over u verzamelen (naam, leeftijd, e-mailadres, gezinssituatie, IP-adres ...).

De gegevens die nodig zijn bij het aanvragen van informatie of online boeken worden verzameld als onderdeel van de contractuele relatie die we met u hebben en om aan uw verzoek te voldoen.

Deze gegevens worden verzameld volgens het principe van minimalisatie, dat wil zeggen dat alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van contracten tussen ANAKA en u worden verzameld. Bovendien worden de gegevens die essentieel zijn voor de contractuele relatie gemarkeerd met asterisken.

Andere verzamelde gegevens kunnen alleen met uw toestemming worden verkregen.

Om onze diensten te verbeteren, kunnen we gegevens over u verzamelen als onderdeel van verzoeken om tevredenheid, advies, feedback van klanten en breder als onderdeel van uw ervaring met ons.

We bieden u ook de mogelijkheid om u te abonneren op een nieuwsbrief, evenals specifieke zoekopdrachten op basis van uw voorkeuren.

De persoonlijke gegevens die we in deze context verzamelen, zijn optioneel en worden met uw toestemming verzameld.

De informatie die we over u verzamelen, wordt niet verwerkt voor doeleinden die niet overeenkomen met die waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Deze informatie wordt bewaard voor een periode die niet langer is dan de benodigde tijd en in elk geval in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

2. Wie verwerkt en wie heeft toegang tot uw gegevens?

De doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn als volgt:

 • Verzenden en nieuwsbriefverwerking (afhankelijk van uw uitdrukkelijke toestemming),
 • Verzenden en verwerken van tevredenheidsenquêtes,
 • Beheer van de database van eigenaars
 • Beheer van zoekmeldingen,
 • Beheer van online informatieverzoeken,
 • Beheer van verzoeken om informatie per telefonische herinnering,
 • Verwerking van online reserveringen voor verhuur,
 • Beheer van aanbevelingen,
 • Werving

De controller

Tijdens uw bezoek aan onze website zijn de browse-informatie en alle andere persoonlijke gegevens die voor ons zijn verzameld voor ons bedoeld en behandelen wij deze als zodanig. De verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt via:

 • contactformulieren en vragen,
 • abonnementslinks naar nieuwsbrieven en waarschuwingen,
 • account creaties,
 • verzending van applicaties

Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens gebeurt ook bij het beheren van uw online contact.

De ontvangers van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de eigenaars van de betreffende accommodatie in het kader van de contractuele relatie.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan onze technische en IT-onderaannemers voor de volgende doeleinden:

 • ontwikkeling en onderhoud van de site,
 • website-hosting,
 • bestands- en databasebeheer,
 • statistische studies,
 • SEO van de website
 • nieuwsbrief verzenden,
 • technisch sitebeheer,
 • IT-beveiliging

Uw gegevens kunnen worden gecommuniceerd naar onze partners

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

3. De overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie

In het geval van gegevensoverdrachten in een land buiten de Europese Unie, implementeren wij de nodige waarborgen om te voldoen aan de beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met de geldende regelgeving.

4. Welke beveiliging voor uw gegevens?

Wij implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen (inclusief het gebruik van een HTTPS TLS-coderingssysteem of veilige toegang tot databases met sterke wachtwoorden).

5. Rechten op uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met Artikel 38 en volgende van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hebt u het recht om persoonsgegevens over u te openen, te verzetten tegen, te porteren, te wijzigen, recht te zetten en te verwijderen.

U hebt ook het recht om een claim in te dienen bij de CNIL.

Om al uw rechten uit te oefenen en voor elk verzoek om informatie over uw persoonlijke gegevens, kunt u uw verzoek sturen naar het volgende e-mailadres Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken vergezeld van een identificatie (uw verzoek wordt binnen 1 maand verwerkt, deze periode kan worden verlengd tot twee maanden in geval van een complex verzoek).

Cookies et services tiers

Informatie en instellingen